Zapytanie ofertowe nr 5D/2020 ??Budowa farmy fotowoltaicznej Tychnowy I i Tychnowy II, położonej na dz. nr. 388/1 w miejscowości Tychnowy o mocy do 1200 kW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Tychnowy.?

Opis przetargu

Aby pobrać dokumenty przetargowe należy pobrać formularz umowy o zachowaniu poufności i wypełniony przesłać na adres:
krystian.konieczny@mosty.pl

Zalacznik_nr_7_Wzor_umowy_o_poufnosci Mosty Fotowoltaika Bis

Zapytanie ofertowe 5D2020 Mosty Fotowoltaika Bis