Zapytanie ofertowe nr 4D/2020 – „Budowa dziewięciu farm fotowoltaicznych SOLVIOL 1 o mocy do 8629 kW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowościach Łapczyn, Nawra, Nowodwory, Pieńki, Radomno, Stulichy, Tybory Kamianka”

Opis przetargu

Aby pobrać dokumenty przetargowe należy pobrać formularz umowy o zachowaniu poufności i wypełniony przesłać na adres:
krystian.konieczny@mosty.pl

Zalacznik_nr_7_Wzor_umowy_o_poufnosci Solviol

Zapytanie ofertowe Solviol 1 na dziewięć instalacji do 1 MW