Zapytanie ofertowe nr 3D/2020 – „Budowa farmy fotowoltaicznej GIEZ Łomża i GIEZ Jelnica, położonej na dz. nr. 40455 Łomża i nr 480 Jelnica o mocy do 1959,99 kW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Łomża i Jelnica”

Opis przetargu

Aby pobrać dokumenty przetargowe należy pobrać formularz umowy o zachowaniu poufności i wypełniony przesłać na adres:
krystian.konieczny@mosty.pl

Zalacznik_nr_7_Wzor_umowy_o_poufnosci Giez

Zapytanie ofertowe Giez dwie instalacje do 1 MW