Zapytanie ofertowe nr 2D/2020 „Budowa farmy fotowoltaicznej Czarny Kormoran o mocy 0,979 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Moszczanka”.

Opis przetargu

Aby pobrać dokumenty przetargowe należy pobrać formularz umowy o zachowaniu poufności i wypełniony przesłać na adres:
krystian.konieczny@mosty.pl

Zalacznik_nr_7_Wzor_umowy_o_poufnosci Czarny Kormoran

Zapytanie ofertowe Czarny Kormoran 1 instalacja do 1 MW