Informacja o zmianie terminu składania ofert dla Zapytanie ofertowe nr 1D/2020

Informacja dotycząca zmiany terminu na 09.03.2020 składania ofert dla Zapytania ofertowego 1D/2020