ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ZONDA Dwa/2021- zakup i instalacja trzech turbin wiatrowych o mocy od 3.0 MW do 4.5 MW każda, o łącznej mocy zainstalowanej do 12MW

Aby pobrać dokumenty przetargowe należy pobrać formularz umowy o zachowaniu poufności i wypełniony przesłać na adres:
agnieszka.kolaczek@mosty.pl

Przetarg 1_ ZONDA Dwa_2021

Zalacznik_nr_7_Wzor_umowy_o_poufnosci ZONDA Dwa_