Zapytanie ofertowe nr 1D/2020 – „Budowa farmy fotowoltaicznej BASTECOR, o mocy do 999,99 kW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Łomża”

Opis przetargu

Przetarg dostępny wkrótce.

Aby pobrać dokumenty przetargowe należy pobrać formularz umowy o zachowaniu poufności i wypełniony przesłać na adres:
krystian.konieczny@mosty.pl

Zalacznik_nr_7_Wzor_umowy_o_poufnosci Bastecor

Zapytanie ofertowe Bastecor 1 instalacja do 1 MW