Zapytanie ofertowe 2

Czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/ZONDA Dwa/2021- zakup i instalacja trzech turbin wiatrowych o mocy od 3.0 MW do 4.5 MW każda, o łącznej mocy zainstalowanej do 12MW

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 5D/2020 –„Budowa farmy fotowoltaicznej Tychnowy I i Tychnowy II, położonej na dz. nr. 388/1 w miejscowości Tychnowy o mocy do 1200 kW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Tychnowy.”

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 4D/2020 – „Budowa dziewięciu farm fotowoltaicznych SOLVIOL 1 o mocy do 8629 kW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowościach Łapczyn, Nawra, Nowodwory, Pieńki, Radomno, Stulichy, Tybory Kamianka”

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 3D/2020 – „Budowa farmy fotowoltaicznej GIEZ Łomża i GIEZ Jelnica, położonej na dz. nr. 40455 Łomża i nr 480 Jelnica o mocy do 1959,99 kW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Łomża i Jelnica”

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 2D/2020 „Budowa farmy fotowoltaicznej Czarny Kormoran o mocy 0,979 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Moszczanka”.

Czytaj dalej