Kontakt

Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe Mosty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Budownictwo Spółka Komandytowa

ul. Marywilska 38/40,
03-228 Warszawa

NIP: 524-279-07-93

Centrala
+48 22 811 50 51 (do 52)

Sekretariat
+48 22 811 45 41

Faks
+48 22 811 25 21

Kierownictwo

Prezes Zarządu
mgr inż. Andrzej Michał Kowalik

tel. 22 811-45-41

Wiceprezes Zarządu
mgr inż. Rafał Gorczyca

tel. 22 811-45-41

Wiceprezes Zarządu
mgr MBA Jacek Skrabacz

tel.  22 811-45-41

Ofertowanie
mgr inż. Piotr Ostrowski

tel. 22 811-50-51 wew. 42

Pracownia Projektowa
mgr inż. Damian Waliszewski

tel. 22 811-50-51 wew. 43

Logistyka i Zaopatrzenie
mgr Paweł Arkuszewski

tel. 22 811-50-51 wew. 28

Laboratorium
Technik Jolanta Ciechomska

tel. 22 811-50-51 wew. 44

Kierownictwo Robót Zmechanizowanych
Technik Krzysztof Fronczak

tel. 22 811-50-51-wew. 35

Sekretariat

tel. 22 811-45-41 lub 22 811-50-51 wew. 22