PV Energy Sp. z o.o.

Spółka PV Energy Sp. z o.o. to podmiot specjalnego przeznaczenia, który prowadzi działalność w sektorze energetyki odnawialnej.

Zarządza farmą fotowoltaiczną PV Energy, o mocy zainstalowanej 0,799 MW, zlokalizowaną  w miejscowości Miękisz Nowy, gmina Laszki, powiat jarosławski, woj. podkarpackie.

Dane rejestrowe i kontaktowe

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS,

nr  KRS: 0000539916

REGON: 360611710

NIP: 9930656372

Kapitał zakładowy, 5 000,00 złotych, w pełni opłacony

Siedziba: 03-228 Warszawa,  ul. Marywilska 38/40

Tel. 22 811-50-51, 22 811-45-41  fax. 22 811-25-21,

www: mosty.pl/gk/pv-energy

e-mail: biuro@mosty.pl

 

INFORMACJA O POŁĄCZENIU