EKO Energia Dębica Sp. z o.o.

 

Spółka EKO Energia Dębica Sp. z o.o. to podmiot specjalnego przeznaczenia, który  prowadzi działalność w sektorze energetyki odnawialnej.

Zarządza farmą fotowoltaiczną EKO Energia Dębica, zlokalizowaną w miejscowości Dębica, gmina Dębica, powiat dębicki, woj. podkarpackie. Moc zainstalowana farmy wynosi 0,992 MW.

 

Dane rejestrowe i kontaktowe

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS,

nr  KRS: 0000558723

REGON: 181026269

NIP: 8722407962

Kapitał zakładowy, 60 000,00 złotych, w pełni opłacony

Siedziba: 03-228 Warszawa,  ul. Marywilska 38/40

Tel. 22 811-50-51, 22 811-45-41  fax. 22 811-25-21,

www: mosty.pl/gk/pv-eko-energia-debica

e-mail: biuro@mosty.pl

 

INFORMACJA O POŁĄCZENIU