Współfinansowanie projektu przez Unię Europejską

„Poprawa jakości powietrza i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Mazowsza poprzez budowę elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 4MW na terenie powiatu mławskiego”

Inwestycja zrealizowana została w okresie: 13.11.2010 r. – 31.03.2012 r.

Lider – Beneficjent: Elektrownia Wiatrowa EOL Spółka z o. o.

Partner: Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe „MOSTY” SA

Partner: Ekologiczne Gospodarstwo Rolne „MOSTY” Spółka z o.o.