Współfinansowanie projektu przez Unię Europejską

Innowacyjna technologia palowania drogą do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej Spółki.

Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe „MOSTY” Spółka Akcyjna

Wartość projektu: 12 597 739,45 zł

Wkład finansowy: 3 900 110,00 zł